Tuesday, July 21, 2009

Projek PBL "EDISI SESAT"

Projek "EDISI SESAT"
"EDISI SESAT" merupakan judul Projek Based Learning kursus KDP Pembestarian sekolah di IPGM kampus Pulau Pinang bagi kumpulan saya dan seorang rakan guru dari sekolah Men.Teknik.Seberang Prai Pulau Pinang..Projek PBL ini merupakan refleksi kursus 4minggu kami.Projek ini memerlukan pengintegrasian Teknologi Maklumat yang menghasilkan satu projek Pengajaran&Pembelajaran yang menarik untuk pelajar.

Penerangan Projek
Projek ini diberi nama "EDISI SESAT" kerana berdasarkan topik Ajaran Sesat bahagian Akidah Ting 5.Projek ini mengandungi 5 tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar.Kesemuanya melibatkan penggunaan TMK/ICT.Tugasan pertama menghasilkan Buletin yang memaparkan info ringkas berkaitan ajaran sesat di Malaysia.Sebagai contoh senarai ajaran sesat yang telah difatwakan sesat oleh Jabatan Agama/JAKIM.Buletin ini akan diedarkan kepada seluruh warga sekolah.Tugasan kedua pelajar dikehendaki menghasilkan arikel/jurnal berkenaan ajaran sesat.Contoh tajuk disediakan oleh guru.Tugasan ketiga menghasilkan brosur yang menarik yang mengandungi unsur2 dakwah sebagai contoh paparan langkah-langkah mengelakkan diri daripada terjebak dengan dakyah ajaran sesat.Keempat penghasilan video ringkas(Movie Maker) yang menarik tetapi tidak lari dari konsep dakwah iaitu perlu diselitkan paparan teks nasihat/kesedaran.Kelima tugasan terakhir yang mana ini merupakan tugasan yang merangkumi kesemua tugasan-tugasan sebelum ini iaitu pembinaan laman blog.Laman blog ini akan menjadi platform pelajar untuk menyiarkan tugasan mereka secara keseluruhannya.Laman blog ini secara tidak langsung akan menjadi medium dakwah pelajar kerana di laman blog ini akan dimuatkan dengan pelbagai bahan ilmiah/kerohanian yang lain.Laman blog ini juga akan dipautkan kepada beberapa laman web atau laman blog Portal Pendidikan,laman blog islamik,laman2 Jabatan2 Agama sebagai memudahkan pengunjung mendapatkan sumber.Laman blog ini juga akan menyediakan laman sembang untuk pelajar berinteraksi dengan guru dan sesama mereka secara langsung selain itu pengunjung juga boleh memanfaatkan untuk aktiviti perbincangan.Bagi menghasilkan pakej projek yang sempurna ini pelajar perlu banyak membuat penerokaan dan melayari internet bagi mendapatkan bahan2 yang bermutu dan sesuai dengan projek.Walaupun pelajar diberi kebebasan untuk melayari pelbagai laman web/blog namun guru sentiasa membuat pemerhatian terhadap aktiviti pelajar supaya penyalahgunaan siber tidak berlaku di kalangan pelajar.Segala bahan yang diperolehi pelajar ditapis terlebih dahulu oleh guru bagi memastikan keesahan fakta bahan tersebut dan bagi mengelakkan berlaku sebarang unsur bahan "sampah" dimuatkan dalam projek pelajar.Projek ini dilihat mampu memberi impak positif yang besar kepada individu pelajar itu sediri seterusnya kepada masyarakat global.Projek ini merupakan projek bersepadu yang menggabungkan elemen kerohanian beserta elemen teknologi yang diharapkan mampu membentuk pelajar pendakwah yang celik ICT seterusnya mampu memberikan manfaat kepada agama.

Thursday, July 16, 2009

Penggunaan TMK juga bergantung kepada bagaimana ia dapat digunakan sebagai alat untuk berfikir secara kritikal. Untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran, penggunaan TMK perlu dirancang dengan teliti supaya sesuai dengan pembelajaran berfikrah, bersifat kendiri selaras dengan tuntutan P&P bestari. Pelajar diberi tanggungjawab yang besar untuk menentukan cara pembelajarannya sendiri.

Penggunaan TMK dalam P&P juga merupakan alat untuk pembelajaran secara kolaboratif di mana pelajar digalakkan untuk membina, menilai, memanipulasi dan mempersembahkan idea serta pengetahuan yang baru. Guru-guru dapat mengenal pasti, memilih dan mengaplikasikan kepelbagaian mod penggunaan TMK dalam P&P. Penggunaan mod-mod adalah sejajar dengan garis panduan penggunaan TMK dalam P&P oleh PPK


Bidang pengintegrasian TMK.
Pengintegrasian TMK boleh merangkumi bidang-bidang pengajaran (mikro), topik (meso) dan sukatan / kurikulum (makro).

Pada asasnya TMK ialah alat sama ada pekakasan (seperti komputer, kamera digital), perisian (seperti pemproses kata, forum perbincangan) atau kedua-duanya.
Menurut Taylor (2000), TMK ialah alat yang boleh menghubung kita untuk bersama-sama dengan pelbagai komuniti dalam cara baru atau berlainan. Kajian menunjukkan keupayaan TMK adalah untuk menyokong pendekatan baru dalam pengajaran dan memudahkan kaedah pengajaran yang sukar dilaksanakan seperti simulasi dan pembelajaran koperatif. (Roblyer, Edwards, & Havriluk, 2004).


Pengintegrasian TMK dalam P&P
(Perancangan)

Kaedah Pembelajaran
•Menggunakan perisian untuk merancang aktiviti dan bahan P&P
•Menggunakan papan cerita untuk membina bahan P&P (Contoh Hasilan Pelajar, Bahan Sokongan Guru, dan Bahan Sokongan Pelajar)

Prosedur
1.Memasang perisian Mind Manager.
2.Meneroka perisian Mind Manager menggunakan Panduan Mind Manager.pdf
3.Membina peta minda untuk pemetaan 1 dan 2 Huraian Sukatan Pelajaran dari aktiviti C3 menggunakan perisian Mind Manager*. Hasilan peta minda perlu disimpan dalam folder HSP Pakej P&P
4.Menggunakan templat papan cerita untuk hasilan pelajar yang telah dirancang di dalam modul

Pengintegrasian TMK dalam P&P (Pembinaan Bahan P&P)

Kaedah Pembelajaran
•Menggunakan perisian yang sesuai untuk membina atau menyunting bahan P&P untuk Pakej P&P.

•Penyunting Video contoh: VCD Cutter Pro
•Penyunting Audio contoh:MP3 for Dummies, Music Match
•Perisian Penerbitan contoh: Photo Story, Movie Maker
Penyunting Grafik contoh: PaintDotNet
•Add on application MS Office utuk guru contoh: MS Learning Essentials

Pengintegrasian TMK dalam P&P (Penggunaan Online Tools)

Kaedah Pembelajaran
•Mengenal pasti online tools yang berkesan menggunakan Internet
•Menguruskan online tools P&P secara berkesan dan sistematik

Prosedur:
1.Melayari laman http://www.youos.com/ dan mendaftarnya.
2.Menambah aplikasi web blogger
3.Mendaftar blogger

Pengintegrasian TMK dalam P&P (Resos, Kajian dan Hak Cipta)

Kaedah Pembelajaran
•Mengenal pasti kaedah pencarian maklumat yang berkesan menggunakan Internet
•Menguruskan sumber P&P secara berkesan dan sistematik
•Mengamalkan penggunaan secara adil (fair use) resos yang diperolehi dan menghormati hak cipta.

Prosedur:
1.Memulakan carian mengenai hakcipta menggunakan Internet dengan merujuk lampiran-lampiran berikut:
•Carian Maklumat Menggunakan Google
•IE_Favorites_Modul3_LGB
•WinHTTrack Website Copier
2.Menonton video yang berkaitan dengan hak cipta.
3.Meneliti dokumen tentang tata cara membuat petikan atau sedutan daripada pelbagai sumber.
4.Membina persembahan untuk menerangkan fair use dan hak cipta

Pengintegrasian TMK dalam P&P (Perkongsian)

Kaedah Pembelajaran
•Menghasilkan dokumen portable document file (pdf)
•Memampatkan folder atau fail
•Membuat kepilan menggunakan Emel
•Meneroka Wikipedia sebagai ensaikopedia

Prosedur:
1.Merujuk lampiran CutePDF_M3_LGB.pdf dan 7-Zip_M3_LGB.pdf untuk memasang program CutePDF dan 7-Zip ke komputer dan menjalankan aktiviti hands-on
2.Menggunakan RPH bagi melakukan perkara berikut:
•menghasilkan dokumen pdf
•memampatkan folder dan fail
3.Menggunakan Emel untuk membuat kepilan fail termampat yang telah dihasilkan dalam langkah 2.
4.Melayari http://wikipedia.org/ untuk meneroka Wikipedia sebagai ensiklopedia percuma. (Rujuk Lampiran Wikipedia_M3_LGB.pdf)
5.Mencari maklumat yang diperlukan bagi membina bahan sokongan Pakej P&P menggunakan wikipedia.

Penggunaan Bahan Sumber P&P (BTP)

Kaedah Pembelajaran
•Menggunakan bahan sumber p&p yang disediakan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan.

Prosedur:
1.Melayari laman web BTP (URL: http://www.moe.edu.my/). Klik pautan Bahan-Bahan CDRI untuk meneliti senarai bahan CDRI yang boleh dimuat turun.
2.Memuat turun fail lampiran Puasa_PI_T2.zip ke komputer. Nyah mampatkan fail berkenaan.
3.Dwiklik fail IbadahPuasa.exe untuk memulakan bahan CDRI tersebut.